BOGNER Valentino dienos konkursas

2020-02-03

Konkurso Laimėk romantišką Šv. Valentino dienos vakarienę DVIEM!” taisyklės

 

Kaip dalyvauti konkurse?

  • Apsilankyk PROSPORT.LT parduotuvėse.
  • Įsigyk 2 vnt BOGNER slidinėjimo aprangos.
  • Atsiųsk pirkimo čekį ar sąskaitą per Facebook PROSPORT.LT paskyrą arba el.paštu egle@prosport.lt.

     

  1. KONKURSO SĄLYGOS

1.1. Konkursas „Laimėk romantišką Šv. Valentino dienos vakarienę DVIEM” (toliau - žaidimas),  vyksta nuo 2019-02-03 iki 2019-02-13. Žaidimo organizatorius – UAB PROSPORT.LT

1.2. Žaidimo dalyviai – visi fiziniai asmenys, įsigiję BOGNER slidinėjimo aprangos PROSPORT.LT parduotuvėse Vilniuje ir Kaune, bei internetu www.prosport.lt.

1.3. Konkurse nedalyvauja išpardavimo prekės.

1.4. Prizas į piniginius vienetus (eurus) nekeičiamas.

1.5. Konkurso laimėtojas renkamas burtų keliu.

1.6. Dalyvaudami konkurse dalyviai patvirtina savo sutikimą.

1.7. Bendrovė turi teisę viešai skelbti akcijos laimėtojo vardą, pavardę ir nuotraukas, padarytas atsiimant prizą.

1.8. Jeigu konkurse dalyvauja nepilnametis asmuo, už visus jo veiksmus žaidimo organizatoriui ar suinteresuotiems tretiesiems asmenims atsako tėvai (įtėviai, globėjai ar pan.).

1.9. Konkurse negali dalyvauti UAB PROSPORT.LT darbuotojai bei jų šeimos nariai.

1.10. Neužsiregistravę nedalyvauja konkurse.

1. 11. Laimėtojas bus skelbiamas vasario 13 dieną Facebook kanale ir asmeniškai susisiekiant su laimėtoju.

       2. PRIZO ATSIĖMIMAS

2.1. Konkurso prizo laimėtojui apie laimėjimą bus pranešta telefoniniu skambučiu. Informacija apie laimėtoją bus skelbiama www.prosport.lt ir PROSPORT.LT Facebook paskyroje.

       3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Dalyvių duomenų valdytojas yra žaidimo Organizatorius.

3.2. Dalyvaudamas žaidime dalyvis sutinka, jog Žaidimo organizatorius (Duomenų valdytojas) rinktų ir saugotų žemiau nurodytus asmens duomenis žaidimo organizavimo tikslu.

3.3. Dalyvaudami žaidime dalyviai sutinka, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys (Vardas, Pavardė, telefono numeris) bei sutinka laikytis nurodytų taisyklių. Prizo laimėtojas sutinka ir suteikia teises UAB PROSPORT.LT viešai skelbti jo, kaip prizo laimėtojo vardą, pavardę. Informacija gali būti viešai skelbiama internete.

3.4. Konkurso dalyvis bet kuriuo metu jo asmens duomenų tvarkymo laikotarpiu, pateikęs konkurso organizatoriui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją, gali raštu kreiptis į konkurso organizatorių ir atsisakyti dalyvauti konkurse. Atsisakius dalyvauti konkurse, konkurso dalyvio pateikti asmens duomenys toliau nebus tvarkomi konkurso organizavimo tikslu, tačiau iki atsisakymo dalyvauti konkurse tvarkyti asmens duomenys bus laikomi tvarkytais teisėtai.

3.5. Konkurso dalyvis turi teisę: pareikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, ištaisyti, neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, teisės aktų numatytais atvejais apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

3.6. Papildoma informacija teikiama tel. +370 603 50252 arba el.paštu egle@prosport.lt