Privatumo politika

 

UAB „PROSPORT.LT“

PRIVATUMO POLITIKA

 

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Mes vertiname Jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame Jūsų asmens duomenis teisėtai tvarkyti ir saugoti laikantis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, įskaitant ir Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – BDAR).

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „PROSPORT.LT“ (toliau – Įmonė), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: Įmonei parduodant sporto prekes, teikdama prekių serviso (remonto) paslaugas, Įmonei vykdant tiesioginę rinkodarą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje ar Įmonės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose; Jums teikiant užklausas ir kt. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami Duomenų subjektais.   

 1. Apie Įmonę

Įmonė reiškia UAB „PROSPORT.LT“, juridinio asmens kodas 302430562, adresas Vandžiogalos pl. 94 Kaunas, Lietuvos Respublika. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@prosport.lt

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (tel. numeris, el. paštas) ir kt., kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmonė nurodytų tikslų.

 1. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi parduodant Jums sporto prekes

Tam, kad parduotume Jums sporto prekes, apdorotume Jūsų mokėjimus už nusipirktas prekes, mums būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Parduodant prekes, mes galime tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį, adresą, atliktų užsakymų (nusipirktų prekių) duomenys (užsakymų ID, užsakymo suma, užsakymo laikas ir kt.). Taip pat, galime tvarkyti informaciją apie Jūsų atliktus mokėjimus (banko sąskaitos numeris, mokėjimo suma, mokėjimo laikas).

Visi asmens duomenys yra tvarkomi sudarytos sutarties sudarymo ir vykdymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)) pagrindu.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi 10 metų nuo konkretaus užsakymo (sutarties) įvykdymo.

 1. Prekių serviso (remonto) paslaugos. Garantinis aptarnavimas

Bendrovė taip pat teikia sporto prekių serviso, remonto, įskaitant ir garantinio aptarnavimo, paslaugas. Šioms paslaugoms suteikti, Bendrovei gali tekti tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį, adresą bei informaciją apie Jums parduotą prekę.

Visi asmens duomenys yra tvarkomi sudarytos sutarties sudarymo ir vykdymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)) pagrindu.

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi 10 metų nuo konkretaus užsakymo (sutarties) įvykdymo.

 1. Tiesioginė rinkodara, naujienlaiškių siuntimas

Asmenims, kurie yra pateikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Įmonės parduodamas prekes, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, Įmonė elektroniniu paštu gali pateikti pasiūlymus dėl naujos ir esamos produkcijos, siųsti naujienlaiškius ar pateikti kitą reklaminę medžiagą.

Tiesioginės rinkodaros tikslu, Įmonė tvarkys Jūsų el. pašto adresą, vardą, pavardę, tel. numerį ir parašą (kai suteikiate sutikimą Bendrovės kliento kortelėje).

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 5 (penkerius) metus nuo sutikimo davimo dienos.

Visi asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)) pagrindu.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, susisiekdami su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu arba tiesiog paspaudę naujienlaiškių atsisakymo nuorodą Bendrovės atsiųstame naujienlaiškyje.

Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių.

 1. Vaizdo stebėjimas

Bendrovė vykdo Bendrovės parduotuvių vaizdo stebėjimą, siekdama apsaugoti, Bendrovės darbuotojus ir Bendrovės brangų turtą. Vykdomas vaizdo stebėjimas yra grindžiamas Bendrovės teisėtu interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) užtikrinti Bendrovės patalpose dirbančių asmenų, klientų saugumą bei Bendrovės turto apsaugą.

Sukurti vaizdo įrašai yra saugomi 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo vaizdo įrašo sukūrimo.

Jūsų asmens vaizdo duomenys yra niekam neteikiami, išskyrus atvejus, kai šių duomenų pareikalauja pateikti valstybės ir / ar savivaldybės institucijos.

 1. Lojalumo ir nuolaidų programos vykdymas

Perkdami Bendrovės prekes, Jūs taip pat galite dalyvauti Bendrovės organizuojamoje lojalumo ir nuolaidų programoje bei gauti specialius pasiūlymus ir Jums pritaikytas nuolaidas ateities apsipirkimams.

Dalyvavimas lojalumo ir nuolaidų programoje yra galimas tik tada, kai Jūs aktyviai sutiksite dalyvauti tokioje programoje.

Jums dalyvaujant Lojalumo ir nuolaidų programoje, Bendrovė tvarko Jūsų vardą, pavardę, nusipirktų prekių istorija, el. paštą, tel. numerį, gyv. adresą.

Visi asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)) pagrindu.

Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi 3 (trejus) metus nuo paskutinės paslaugų suteikimo dienos.

Teisę atšaukti sutikimą galite įgyvendinti, susisiekdami su mumis nurodytu el. paštu. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių.

 1. Konkursų organizavimas ir vykdymas

Bendrovė reguliariai organizuoja ir vykdo įvairius konkursus, kurių metu Jums yra suteikiama galimybė laimėti Bendrovės įsteigtus prizus.

Vykdant konkursą ir Jums sutikus jame dalyvauti, Bendrovė tvarko tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, facebook. com paskyros duomenys. Atskirais atvejais, kai konkursas yra organizuojamas Bendrovės parduotuvėse, Bendrovė tvarkys Jūsų telefono numerį, siekiant tvarkyti Jūsų kontaktinį duomenį ir susisiekti laimėjus konkursą.

Visais atvejais, Bendrovė tvarkys Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)) pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, kai Jūs pakomentuojate Bendrovės facebook.com paskyroje, pasidalinate Bendrovės žinute savo asmeninėje facebook.com paskyroje, pateikiate asmens duomenis Bendrovės parduotuvėje konkursui skirtoje vietoje ir kt.

Asmens duomenys yra saugomi iki konkurso laimėtojo paskelbimo, išskyrus, kai asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės facebook.com paskyroje. Viešai skelbiami tik konkurso laimėtojo asmens duomenys.

 1. Įmonės žinomumo didinimas, marketingo vykdymas (informacijos talpinimas socialiniuose tinkluose)

Įmonė, siekdama viešinti vykdomą veiklą, vykdyti parduodamų prekių marketingą, atskirais atvejais, gali tvarkyti ir paviešinti asmenų, kuriems buvo parduotos įmonės prekės, ir Įmonės darbuotojų asmens duomenis Įmonės socialiniuose tinkluose.

Visais atvejais, Įmonė nurodytu tikslu skelbs Jūsų asmens duomenis tik gavusi išankstinį Jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)).

Įmonė šiuo tikslu gali paviešinti tokius savo klientų asmens duomenis: vardas, pavardė, informaciją apie įsigytą prekę. Paviešintų asmens duomenų kiekis priklauso nuo Jūsų duoto sutikimo.

Kliento asmens duomenys gali būti viešinami 3 (trejus) metus nuo sutikimo gavimo dienos.

Teisę atšaukti sutikimą galite įgyvendinti, susisiekdami su mumis nurodytu el. paštu. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių.

 1. Įmonės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Siekiant savo teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) užtikrinti Įmonės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, įskaitant ir su klientais vykdant didmeninę sporto prekių prekybą, vykdymą, Įmonė tvarko tokius šių asmenų darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys, darbovietė (užimamos pareigos).   

Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi sutarties su juridiniu asmeniu galiojimo metu bei 10 (dešimt) metų jai pasibaigus.

 1. Kandidatų atranka

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, pageidaujamą poziciją, darbo patirtį (darbovietė, pareigos, galintis rekomenduoti asmuo), išsilavinimą, kitus CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodytus duomenis ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją) dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį kreipsimės savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) pagrindu. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Privatumo politikos 2 punkte nurodytu el. paštu.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį būsimų personalo atrankų vykdymo tikslais.

Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą. Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu.

Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankai. Jūsų duomenis galime gauti iš įdarbinimo paslaugas teikiančių įmonių ar įdarbinimo platformų.

 1. Susisiekite su mumis

Susisiekti su Įmone galite el. paštu info@prosport.lt. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums pateiktus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, kreipimosi datą bei užklausos turinį.

Nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus, prašymus ar skundus. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais kreipiantis į mus.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais.

 1. Interneto svetainė

Siekiant kokybiškiau ir patogiau Jums parduoti prekes, siūlome Jums susikurti asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje. Siekiant administruoti ir valdyti sukurtas paskyras, Įmonei bus būtina tvarkyti Jūsų asmeninės paskyros prisijungimo vardą (el. pašto adresas), paskyros slaptažodį ir registracijos datą. Šie duomenys yra tvarkomi tol, kol galioja Jūsų paskyra. Aktyvi ir galiojanti paskyra yra laikoma tokia vartotojo paskyra prie kurios Jūs prisijungėte ar atlikote pirkimą per paskutinius 5 metus. Praėjus 5 metams nuo paskutinės prekių pardavimo dienos (naudojant asmeninę paskyrą), Jūsų paskyra bus ištrinta.

Mūsų interneto svetainėje www.prosport.lt (toliau – Interneto svetainė) yra naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

PHPSESSID

Prosport.lt slapukas naudojamas naudotojo sesijai palaikyti

Įėjimo į puslapį metu

1 metai

Currency

Vartotojo pasirinktos valiutos slapukas

Įėjimo į puslapį metu

48 valandos

Language

Vartotojo pasirinktos kalbos slapukas

Įėjimo į puslapį met

48 valandos

TawkConnection Time

Slapukas laikantis laiko tarpą, kurį naudotojas yra prisijungęs

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metai

_tawkuuid

Slapuko unikalus identifikavimo numeris, leidžiantis sistemai atskiri naudotoją

Įėjimo į puslapį metu

10 metų

_utmb

Naudojamas nustatyti naujas sesijas / apsilankymus. Slapukas yra atnaujinamas kaskart, kai duomenys yra siunčiami į „Google Analytics“

Slapukas sukuriamas, kai paleidžiama javascript biblioteka ir nėra _utmb slapukų

30 min.

_utmt

Naudojamas padidinti užklausos greitį

 

Įėjimo į puslapį metu

10 minučių

_utmc

Nenaudojamas ga.js. Įrašomas sąveikai su urchin.js. Istoriškai šis slapukas veikė kartu su __utmb slapuku ir buvo skirtas nustatyti, ar tai buvo nauja vartotojo sesija / apsilankymas

Įėjimo į puslapį metu

Iki naršymo sesijos pabaigos

 

_utma

Naudojamas išskirti vartotojus ir sesijas. Slapukas yra atnaujinamas kaskart, kai duomenys yra siunčiami į "Google Analytics"

 

Šis slapukas sukuriamas, kai paleidžiama javascript biblioteka ir nėra __utma slapukų

2 metai

_utmz

Saugo informaciją iš kokio internetinio šaltinio vartotojas pasiekė svetainę

 

Slapukas sukuriamas, kai paleidžiama javascript biblioteka, ir atnaujinamas kiekvieną kartą, kai į „Google Analytics“ nusiunčiami duomenys

6 mėnesiai

Cookieconsent_status

Slapukas informuojantis vartotojus apie slapukų naudojimą svetainėje

Pirmo įėjimo į puslapį metu

1 metai

gclid Naudojamas konversijų sekimui Pirmo įėjimo į puslapį metu 90 dienų

 

Būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

Facebook ikonų įskiepiai

Šiame puslapyje yra naudojamas Facebook ikonų įskiepiai.

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime paskyras tinkluose “Facebook“ – @prosport.lt, „Instagram“ - @prosport_lt, „Youtube“ - @Prosport.lt

Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome mūsų paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų atstovų, savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams (pvz. kurjeriams), jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, taip pat bankams ir kitiems Politikoje nurodytiems gavėjams. Jūsų asmens duomenys taip pat yra atskleidžiami mūsų Duomenų tvarkytojams (pvz. buhalterinės apskaitos programos tiekėjui ir kt.)

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • ketinant parduoti Įmonės veiklą, jos turtą, akcijas ar jų dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Siekiant suteikti paslaugas, mes galime Jūsų asmens duomenis tvarkyti už Jūsų valstybės ribų. Visais atvejais, Įmonė tvarkys Jūsų asmens duomenis laikantis teisės aktų valstybės, kurioje asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, reikalavimų. Kai mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis už Jūsų valstybės ribų, mes įgyvendinsime visas priemones, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.

Jeigu Jūs esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi už Europos Sąjungos ribų. Visais atvejais, Įmonė užtikrins, kad su paslaugų teikėjais, kurie saugo Jūsų asmens duomenis, būtų pasirašytos standartinės sutartinės sąlygos ar kitais būdais būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, laikantis BDAR reikalavimų.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 1. Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

 1. Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 3. Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 1. Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 2. Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
  1. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui.

Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis el. paštu info@prosport.lt.

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą, susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą mūsų priežiūrą vykdančiai institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsiant mus apie tai informuoti el. paštu. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame reguliariai pasitikrinti, ar nepapildėme Privatumo politikos.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2021-10-18.

 

 

UAB „PROSPORT.LT“

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB „PROSPORT.LT“, juridinio asmens kodas 302430562, buveinė adresu Vandžiogalos pl. 94, Kaunas; (toliau – Įmonė), tvarkos (toliau – Tvarka) tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Įmonėje tvarką principą.
  • Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
  • Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas sąvokas.
  • Taisyklės parengtos vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.
 2. TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ
  • Informacija apie Įmonės atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama raštu asmens duomenų gavimo metu arba Įmonės skelbiamoje Privatumo politikoje.
  • Informacija apie duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymą pateikiama asmens duomenų gavimo metu.
  • Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:
 • per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes;
 • jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba
 • jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą.
 1. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS
  • Duomenų subjektui turi būti suteikiama teisė susipažinti su apie jį surinktais asmens duomenimis ir galimybė šia teise lengvai ir pagrįstais laiko tarpais pasinaudoti, kad duomenų subjektas žinotų apie asmens duomenų tvarkymą ir galėtų patikrinti jo teisėtumą. Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę žinoti ir būti informuotas, visų pirma, apie tai, kokiais tikslais asmens duomenys tvarkomi ir, jei įmanoma, – kokiu laikotarpiu jie tvarkomi bei kas yra duomenų gavėjai.
  • Įmonė, esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi pateikti:
 • informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi, ar ne;
 • su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;
 • tvarkomų asmens duomenų kopiją.
  • Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita forma, nei Įmonė pateikia, tačiau už tai imamas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines išlaidas.

 

 1. TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS
  • Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.
  • Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Įmonė gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
  • Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Įmonė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
 2. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“)
  • Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
  • Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinta Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.
  • Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Įmonė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
 3. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ
  • Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Įmonė privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.
  • Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą duomenų subjektas elektroninių ryšių priemonėmis yra informuojamas.
  • Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Įmonė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
 4. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ
  • Naudodamasis savo teise į asmens duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.
  • Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Įmonei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
  • Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
  • Asmens duomenys gali būti pateikiami internetu arba įrašyti į CD, DVD ar kitą duomenų laikmeną. Įmonė asmens duomenis gali pateikti naudojant atvirus formatus, tokius kaip XML, JSON, CSV, kartu su atitinkamais metaduomenimis.
  • Jeigu perkeliamuose asmens duomenyse yra trečiųjų asmenų duomenų, siekiant išvengti neigiamo poveikio jų interesams, Įmonė asmens duomenis perkelti gali tik tada, kai jie yra kontroliuojami išimtinai duomenų subjekto, kurio prašymas vykdomas, ir tik dėl asmeninių ar namų ūkio poreikių.
  • Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.
  • Vykdant duomenų subjekto prašymą perkeliami tik su duomenų subjektu susiję bei jo duomenų valdytojui pateikti duomenys ir tik tie, kuriuos tvarko Įmonė. Į šios teisės sritį nepatenka asmens duomenys, gauti jau apdorojus, išanalizavus tiesiogiai duomenų subjekto pateiktą informaciją bei fiksuotus duomenis, pavyzdžiui, vartotojo profilis, sukurtas remiantis išanalizuotais duomenimis.
  • Savo teise į asmens duomenų perkeliamumą duomenų subjektas turi teisę naudotis nedarydamas poveikio jokiai kitai teisei (tai galioja ir bet kurioms kitoms Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytoms teisėms). Duomenų subjektas gali ir toliau naudotis Įmonės teikiamomis paslaugomis ir pasinaudoti jos teikiamais pranašumais net ir po asmens duomenų perkėlimo operacijos.
  • Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.
 1. TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU
  • Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Įmonė tvarkytų jo asmens duomenis:
 • kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais; tiesiogine rinkodara laikoma veikla, kuri skirta tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir / arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
 • kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų.
  • Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 1. TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS
 • Ši teisė nėra įgyvendinama Įmonės atliekamo duomenų tvarkymo atžvilgiu.
 1. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS
  • Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis asmeniui, atsakingam už duomenų apsaugą Įmonėje el. paštu info@prosport.lt, arba Įmonės buveinės adresu. Žodiniai prašymai nenagrinėjami.
  • Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
  • Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
  • Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, kartu turi būti pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
  • Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei prašymas įteikiamas per atstovą – atsižvelgiant į prašymo pateikimo būdą, be aukščiau nurodytų dokumentų, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją).
  • Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, Įmonė prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti. Įmonė turi dėti protingas pastangas nustatyti prašymą susipažinti su asmens duomenimis pateikusio asmens tapatybę, kadangi gali būti taikomos sankcijos už neteisėtą asmens duomenų atskleidimą tretiesiems asmenimis.
  • Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Taisyklių 1 priede nurodytos formos prašymą.
 2. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS
  • Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  • Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Taisyklių 10 skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.
  • Duomenų valdytojas turėtų būti įpareigotas į duomenų subjekto prašymus atsakyti nepagrįstai nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį ir nurodyti priežastis, kai jis neketina patenkinti bet kurių tokių prašymų.
  • Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 2 (du) mėnesius, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, privaloma per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo raštu informuoti Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą ir nurodyti vėlavimo priežastis.
  • Jeigu nusprendžiama nesiimti veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, privaloma nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, raštu informuoti duomenų subjektą apie neveikimo priežastis (pvz., prašymą teikiantis asmuo nepatikslino savo tapatybės) ir apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai. Privaloma tinkamai informuoti duomenų subjektą apie atsisakymą tenkinti jo prašymą.
  • Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.
  • Duomenų subjekto prašomą pateikti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama tokia pačia forma, kokia buvo gautas duomenų subjekto prašymas (nebent pats duomenų subjektas paprašė ją pateikti kitu būdu), t. y. jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu), informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.
  • Informaciją ir pranešimai teikiami bei kiti veiksmai, susiję su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu, atliekami nemokamai, išskyrus atvejus, jeigu duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio pobūdžio, tokiu atveju Įmonė gali imti pagrįstą mokestį už informacijos ar pranešimo teikimą arba prašomų veiksmų vykdymą (tokiu atveju, duomenų subjektas informuojamas apie nustatytą atlyginimo dydį (pavyzdžiui, už CD, DVD ar kitos laikmenos, kurioje yra vaizdo įrašo kopija, gavimą, dokumentų rengimą ir t. t.) ir duomenų teikimo apmokėjimo tvarką) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą. Mokesčio dydis neturi viršyti informacijos ar pranešimo teikimo ar veiksmų atlikimo sąnaudų. Mokesčio dydį Įmonė nustato ir tvirtina atsižvelgdama į darbo ir materialines sąnaudas, kurių reikia informacijai ar pranešimui pateikti ar veiksmams atlikti.
  • Ar prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, kiekvienu atveju reikia vertinti individualiai. Jeigu duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, tai pareiga įrodyti tai tenka Įmonei.
  • Tais atvejais, kai Įmonė tvarko labai didelį kiekį asmens duomenų, neproporcingu gali būti laikomas prašymas pateikti informaciją apie visus tvarkomus asmens duomenis už visą jų tvarkymo laikotarpį. Vis dėlto, ir gavus neproporcingą prašymą, visų pirma, rekomenduojama paprašyti duomenų subjekto jį patikslinti, nurodant, dėl kokios priežasties duomenų subjektui yra būtina gauti tokį didelį kiekį informacijos, o jei tokios priežasties nėra - susiaurinti prašomų pateikti asmens duomenų apimtį.
  • Įmonės veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktai adresu www.vdai.lrv.lt), taip pat kompetentingam teismui.
  • Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į teismą kompetentingą nagrinėti tokius ginčus.